Skip to content

| inspiration |

NL (english below)

Over het werk van Danielle van Broekhoven

Tijdens wandelingen in binnen- en buitenland doet Danielle voortdurend indrukken op die geschilderd zouden kunnen worden. Ze fotografeert deze of slaat ze op in haar geheugen. Eenmaal in het atelier roepen de foto’s beelden op. Deze eerste beeld-herinneringen zijn vaak nog erg ongrijpbaar. Zonder voorstudies of schetsen start ze een intuïtief schilderproces. “Ook de gemaakte foto’s leg ik aan de kant, want ik probeer alles wat ik heb gezien los te laten en te vertrouwen op mijn gevoel. Mijn ‘zien’ trekt me langzaam door het schilderproces heen en geheel eigen ‘landschappen’ ontstaan. Soms herkenbaar maar vaak ook niet.”

Geen eindresultaat voor ogen, enkel een gevoel van kleuren die ‘willen’ en toetsen die gezet moeten worden. De kracht van haar werken berust op de wisselwerking tussen haarzelf en het schilderij in wording. Het schilderen is loskomen van die beelden die ze waarnam en ruimte maken voor een eigen verbeelding. Tijdens het experimenteren met verf en andere materialen komen herinneringen bovendrijven, maar de actie in het atelier, de dialoog tussen haar en de werken die op dat moment ontstaan, is altijd intenser.

In kleurvlakken en -banen wordt de verf aangebracht op het doek. Het schilderen in deze fase is heel intuïtief, actief en fysiek. Tijdens het schilderen in lagen wordt het doek afwisselend neergelegd en rechtop gezet. Grote plassen acrylverf worden uitgegoten over olieverf. Delen worden (weer) weggepoetst, andere delen worden uitgelicht en extra benadrukt door een nieuwe laag verf. “De kleuren die ik kies weten op dat moment meer dan ik! Het gaat heel erg op gevoel in dit stadium. Terugdenkend aan de beelden die ik heb opgeslagen zie ik bewegingen, vlakken en licht-donker verdelingen.”

Van Broekhoven deelt in haar schilderijen een fascinatie voor enerzijds de ENERGIE en anderzijds de RUST die zij ook vindt in de natuur. Stil staan en aandacht maar ook toeval en spontaniteit zijn zaken waar zij naar streeft in haar werken. In de rake krachtige gebaren waarmee zij de verf aanbrengt, zit een bepaalde brutaliteit in handschrift en toets, een vastberadenheid in kiezen en behandelen van haar materialen. Zonder zich er compleet bewust van te zijn brengt zij die kenmerken bijeen in schilderijen die uiteindelijk altijd ‘barsten van de energie en harmonie.’

 

 

ENG

About the work of Danielle van Broekhoven

During walks at home and abroad, Danielle constantly gives up impressions that could be painted. She photographs these or stores them in her memory. Once in the studio, the photos evoke images. Without preliminary studies or sketches, she starts an intuitive painting process. “I also put the photos I have taken aside, because I try to let go of everything I have seen and to trust my feelings. My “seeing” slowly pulls me through the painting process and creates entirely unique “landscapes”. Sometimes recognizable, but often not. ”

The strength of her works is based on the interaction between herself and the painting in the making. While experimenting with paint and other materials, memories come to mind, but the action in the studio, the dialogue between her and the works created at that moment, is always leading. Painting in this phase is very intuitive, active and physical. During the painting in layers, the canvas is alternately laid down and placed upright. Large pools of acrylic paint are poured over oil paint. Parts are (again) polished away, other parts are highlighted and extra emphasized by a new layer of paint. “The colors I choose at that moment know more than I do! It is very much about feeling at this stage. Thinking back to the images that I have saved, I see movements, surfaces and light-dark divisions. ”

In the striking, powerful gestures with which she applies the paint, there is a certain audacity in handwriting and brushstrokes, a determination in choosing and treating her materials. Without being fully aware of it, she brings those characteristics together in paintings that ultimately always “burst with energy and harmony.”