Skip to content

 ABOUT MY WORK

Tijdens wandelingen zie ik voortdurend beelden om me heen die geschilderd zouden kunnen worden. Ik fotografeer ze vaak en plaats sommige op mijn social media en ik bewaar ze op mijn laptop. Eenmaal in het atelier roepen de foto’s beelden op. Maar deze zijn vaak nog erg ongrijpbaar. Ik ga intuïtief te werk, zonder het eindresultaat helder voor ogen te hebben. De kracht van mijn werken berust op de wisselwerking tussen mijzelf en het schilderij in wording.
Ik begin gewoon verf te mengen of verdunnen. De kleuren die ik kies weten meer dan ik op dat moment, het gaat heel erg op gevoel in dit stadium.

Terugdenkend aan de beelden die ik opsloeg zie ik kleuren, bewegingen, vlakken en licht-donkerverdelingen naar boven komen drijven. Ik begin zonder schetsen of voorstudies, ook de gemaakte foto’s leg ik aan de kant, want ik probeer alles wat ik zag los te laten en vertrouw op mijn gevoel. Mijn zien trekt me langzaam door het schilderproces heen en geheel eigen “landschappen” ontstaan. Soms herkenbaar maar vaak ook niet.

Zo deel ik in mijn schilderijen mijn fascinatie voor enerzijds de ENERGIE en anderzijds de RUST die ik vind in kunst en in de natuur.  Ik heb behoefte aan stilstaan, aandacht en spontaniteit. Schilderen is voor mij echt een manier om me los te koppelen van de onrust. Mijn zoektocht naar harmonie zit vaak ook in mijn schilderijen.

EN

During walks I constantly see images around me that could be painted. I also photograph these. Then I post some  of those on my Social Media and I also save them on my laptop. Once in the studio, the photos evoke images. But these are often still very elusive. I just start mixing or thinning paint. The colors I choose know more than I do at that moment, I work very intuitive at this stage.

Thinking back to the images I saved, I see colors, movements, surfaces and light-dark distributions float to the surface. I therefore start without sketches or preliminary studies, I also put the photos that I took aside. Because I try to let go of everything that my eyes saw and try to trust my feelings. My seeing slowly pulls me through the painting process and creates entirely unique “landscapes”. Sometimes recognizable but often not recognazible at all, and that is very good! In my paintings I share my fascination for ENERGY on the one hand and the  Calmth and peace that I find in art and in NATURE on the other hand. I feel a need for stillness, attention and spontaneity. For me, painting is really a way to disconnect from the turmoil. My search for harmony can often also be found in my paintings.